Financial Market


Institutions of the Capital Market


Ljubljana Stock Exchange members


Banks and brokerage companies

 1. Abanka, Ljubljana
 2. Addiko Bank, Ljubljana
 3. Alta Invest, Ljubljana
 4. BKS Bank AG, Branch office in Ljubljana
 5. Dezelna banka Slovenije, Ljubljana
 6. Erste Group Bank, Vienna*
 7. GBP Gorenjska borzno posredniška družba, Kranj
 8. Ilirika BPD, Ljubljana
 9. Intercapital securities, Zagreb*
 10. KBS banka, Maribor

 1. Moja delnica BPH, Ljubljana
 2. NKBM, Maribor 
 3. NLB, Ljubljana
 4. Perspektiva BPD, Ljubljana
 5. Reiffeisen Centrobank, Vienna*
 6. SKB Banka, Ljubljana
 7. WOOD & Company Financial Services, Prague*

            * Remote members


You might be also interested in:

GET IN TOUCH

We are here to help you.